The Garden Island
Notice #: 0001389326-02
Funeral Notices

He Aloha No
KA’UPENA WONG
08/21/1929 — 9/24/2022

Ua hala akula ‘o Ka’upena,
‘O ku’u Pally, ua nalo honua,
Ua naue akula i ke ala ‘ula a Kane
I ke ala ho’i ‘ole mai o kanaka.
He kanaka ia i ku pa’a a ku mau
He pou hana o ka halau ‘ike kupuna
I punahele a Puna aloha,
Me ka leo aloha i hi’ipoli mau ‘ia ai
A hi’ia a’ela na pua i’a like ‘ole
I ka ‘upena uluulu o kona aloha kahiau.
Kihae ‘ia ihola ka nae a ‘au akula na i’a
Kahiko ihola na’e i ka lei papahi o ia pilina
‘Aualipo ihola ‘o loko, lu’ulu’u ka na’au
Lana mau na’e ka mana’o i ka hali’a aloha
Aloha e, e Ka’upena e, e ka Pally nui e
Aloha no la e.

na Puakea